Marieke Bollens BV

Aarschotsesteenweg 431A
3012 Wilsele - Leuven

dinsdag - vrijdag 10u tot 18u
zaterdag 10u tot 17u
maandag gesloten

016 44 53 53
info@mariekebollens.be

BTW BE 0418.922.412

NOG STEEDS 50% KORTING OP GANS DE ZOMERCOLLECTIE

Maatregelen tegen Corona:

  • mondmasker voor iedereen
  • handen ontsmetten
  • paskamers worden
    ontsmet na iedere klant
  • aangepaste stuks gaan één dag uit de winkel
  • afstand van 1,5 meter
  • betalen met bancontact

Marieke Bollens bvba, Aarschotsesteenweg 431a/0001 te 3012 Wilsele, met als ondernemingsnummer BE0418.922.412 verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Raf Elsen op info@mariekebollens.be

Verwerkingsdoeleinden

Marieke Bollens bvba verzamelt en verwerkt de naam- en adresgegevens van klanten voor klantenbeheer, en dit met als doel het bijhouden van een klantenkaart en om een nieuwsbrief te verzenden.

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. met toestemming van de klant en op onze eenvoudige vraag. Deze data zijn nodig voor het gerechtvaardigd belang van onze onderneming, nl. klantenbinding.

De klant heeft steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden (direct mailing), zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (drukkerij Helping Handling, Wilsele) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Marieke Bollens bvba verbonden zijn.

Marieke Bollens bvba garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen en zolang u klant bent in onze winkel (klantenkaarten!).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@mariekebollens.be

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

 

 

© Marieke Bollens BVBA

Webdesign door Jeroen Vranckaerts